Österbymo Trävaru AB

Golvläggning

Rätt relativ fuktighet – för allas bästa

Luftens relativa fuktighet, RF, är ett mått på hur mycket fukt en viss mängd luft innehåller, jämfört med hur mycket den maximalt kan innehålla. När luftens relativa fuktighet blir över 100 % innebär detta att luften innehåller mer fukt än vad den kan bära och överskottet fälls ut som vatten.

Österbymogolven levereras med en träfukt av ~8%, vilket motsvarar en temp av ca. 20 grader och en luftfuktighet på ca. 50%. Eftersom trä är ett material som krymper och sväller, varierar springorna mellan plankorna beroende på om det är vinter- eller sommarhalvår.

Vi rekommenderar att man alltid har koll på luftfuktigheten. Alla träbaserade material är beroende av att den relativa luftfuktigheten, RF, i ett rum hålls mellan 30-60%. Detta gäller både under och efter läggning. Detta är inte enbart bra för träet, utan ger också ett hälsosamt inomhusklimat för oss att vistas i. Den relativa fuktigheten är helt avgörande både för trägolvens funktion och utseende.

Krav enligt AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning)

I RA 98 Hus föreskrivs det: ”MD Beläggningar av trä eller laminatbräder utförandeföreskrifter: Beakta att träbaserade golvmaterial såväl vid som efter läggning är beroende av att den relativa fuktigheten i lokalen hålls mellan 30 och 60%. Vid lägre luftfuktighet än 30% i lokalen kan t.ex. springors antal och storlek mellan parkettbräder bli större än vad AMA föreskriver. Vid högre relativ fuktighet än 60% kan bestående formförändringar hos materialet uppstå.”

Österbymogolven är spontade med not och fjäder, både på långsidorna och i ändarna samt putsade med kornstorlek 100 och slutligen med 120. Kanterna är brutna bl. a. för att ingen efterslipning ska behöva göras efter inläggning. Om man för ytans skull, före ytbehandling, vill göra någon putsning räcker en enkel handputsning. Österbymogolven är spårade på baksidan samt försedda med en limficka i sponten för att underlätta läggning vid hellimning av golvet.

Österbymogolven levereras i inplastade paket för att fuktighet ska utestängas. Trots detta skydd bör dock alltid paketen skyddas mot väta.

Vilket träslag ska jag välja?

”Tuff” miljö (t ex hall, offentliga utrymmen) = Ek och Ask

Normalt slitage (t ex kök, vardagsrum) = Björk

”Snäll” miljö (t ex sovrum) = Al

Golvvärme

Våra trägolv fungerar utmärkt med golvvärme, förutsatt att alla föreskrifter följs. Yttemperaturen får aldrig överstiga 27°C. Tänk på att detta även gäller under mattor och
möbler.

Vi rekommenderar att man aldrig stänger av golvvärmen helt under året. Trä reagerar på de temperaturskillnader som blir resultatet, och detta kan leda till bestående formförändringar i ett trägolv. Om läggning ska ske på ytor med golvvärme rekommenderar vi att Du tar kontakt med oss och med golvvärmeleverantören för närmare information om hur läggningen ska ske.

Mer information om trägolv på golvvärme finns också på Golvbranschens hemsida, www.golvbranschen.se. Man kan där snabbsöka efter broschyren ”Trägolv på golvvärme” som ger komplett information om detta.

Innan golvläggning
Rumstemperaturen bör alltid vara 18-22 grader och den relativa fuktigheten (RF) 30-60%. Detta gäller före, under och efter läggning. Det är inte bara nödvändigt för att trägolvet ska må bra, människan mår också bra av detta. För att kunna upprätthålla dessa värden kan det ibland behöva kompletteras med en luftfuktare.

Låt golvpaketen ligga i obruten förpackning minst 2 dygn i den lokal/rum där det ska läggas. Kravet på planhet på underlaget är ±3mm/2m mätlängd.

Trä är ett levande material och kommer därför att röra på sig efter årstiderna. Att ett trägolv rör på sig är därmed en indikation på att det verkligen är ett genuint trägolv. Därför rekommenderar vi skruvning eller limning mot underlaget för våra trägolv, för att det ska kunna röra på sig. Vi rekommenderar inte flytande läggning. Vid läggning på befintligt trägolv, lägg ditt Österbymogolv i samma längdriktning.

OBS! Reklamation av inlagt golv beaktas ej.

Klicka här för att ladda ner Monteringsanvisning för Österbymogolv.

 

Österbymogolv
logo