Företaget

 

 

 

 

 

 

Almo

Österbymo Trävaru AB

Almo Hardwood AB- specialisten på Nordiskt lövträ

Österbymo Hardwood AB är ett av Sveriges ledande lövträsågverk och det grundades 1950 i Österbymo, i södra Östergötland, där vi fortfarande finns.

Vår målsättning är att tillsammans med våra kunder utveckla verksamheten av sågade lövträprodukter. Vi ställer kundens krav i centrum och anpassar vår produktion till era krav, vare sig det gäller produkter till golvindustrin, listhyvlerier, snickerier eller möbeltillverkare.

Vi har en modern produktionsutrustning och kan erbjuda allt från sågade trävaror till färdiga komponenter.

 

Policy


 

 

 

 

 

 

 

Our FSC® certified product can be identified by the FSC label.

Österbymogolv
logo